Pomiń łącza nawigacjiWitamy > Terapia hiperbaryczna > Kwalifikacja
Ośrodek
Kwalifikacja
Pacjent na konsultację zgłasza się ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, które zawiera:
  • nazwę, adres, telefon i REGON świadczeniodawcy
  • numer umowy zawartej z NFZ
  • imię i nazwisko oraz PESEL pacjenta
  • rozpoznanie i kod jednostki chorobowej wg ICD-10
  • pieczątkę imienną lekarza z numerem prawa wykonywania zawodu.
Pacjent powinien posiadać:
  • dowód osobisty
  • ważny dokument ubezpieczenia zdrowotnego
  • RTG klatki piersiowej
  • EKG
  • karty informacyjne z przebiegu dotychczasowego leczenia.
Hiperbaria Poznań - RTG z ostatnich 12 miesięcy
Hiperbaria Poznań - EKG z ostatnich 12 miesięcy
We wszystkich sytuacjach niestandardowych, każdorazowo decyzje podejmujemy indywidualnie w zależności od sytuacji i stanu klinicznego pacjenta.

Zabiegi są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach świadczeń kontraktowanych odrębnie. Pacjent, lekarz i ośrodek kierujący nie ponoszą żadnych kosztów leczenia.
Nasz Ośrodek
Wielkopolskie Centrum Terapii Hiperbarycznej i Leczenia Ran - Nasz Ośrodek (ujęcie 1)
Wielkopolskie Centrum Terapii Hiperbarycznej i Leczenia Ran - Nasz Ośrodek (ujęcie 2)
Wielkopolskie Centrum Terapii Hiperbarycznej i Leczenia Ran - Nasz Ośrodek (ujęcie 3)
Wielkopolskie Centrum Terapii Hiperbarycznej i Leczenia Ran - Nasz Ośrodek (ujęcie 5)
Wielkopolskie Centrum Terapii Hiperbarycznej i Leczenia Ran - Nasz Ośrodek (ujęcie 6)
Terapia hiperbaryczna
Kontakt
Designed by:
Joomla Templates