Pomiń łącza nawigacjiWitamy > Terapia hiperbaryczna > Wskazania > Do terapii hiperbarycznej
Ośrodek
Do terapii hiperbarycznej

WSKAZANIA OSTRE

 • CHOROBA DEKOMPRESYJNA
 • ZATORY GAZOWE
 • ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA, METHEMOGLOBINEMIA MARTWICZE ZAKAŻENIA TKANEK MIĘKKICH
  • beztlenowe i mieszane
 • OSTRE NIEDOKRWIENIE TKANEK MIĘKKICH
 • OBRAŻENIA MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWE
 • OBRAŻENIA WIELONARZĄDOWE
  • zespoły kompartmentalne i następstwa urazów zmiażdżeniowych
 • OPARZENIA TERMICZNE
  • II stopnia >10% u dzieci i III stopnia >20% u dorosłych
 • NAGŁA GŁUCHOTA
 • GŁUCHOTA PO URAZIE AKUSTYCZNYM
WSKAZANIA PRZEWLEKŁE
 • POPROMIENNE USZKODZENIE TKANEK I NARZĄDÓW
 • TRUDNO GOJĄCE SIĘ RANY
  • zespół stopy cukrzycowej
   • zakażenia, martwica kikuta po amputacji
   • zapalenie skóry i tkanki podskórnej
  • rozlane złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego
  • owrzodzenia odleżynowe
  • owrzodzenia troficzne kończyn dolnych
 • ZAPALENIE, MARTWICA KOŚCI
 • PRZESZCZEPY SKÓRY ZAGROŻONE MARTWICĄ
  • rekonstrukcja tkanek zagrożonych martwicą
 • ZAKAŻENIA RANY POURAZOWEJ
 • ZAPALENIE MOSTKA
 • ZAPALENIE POOPERACYJNE ŚRÓDPIERSIA
 • NIESTABILNOŚĆ MOSTKA
 • ROPNIE
  • ropnie wewnątrzczaszkowe
  • ropień płuca
  • ropień opłucnej
  • ropień wątroby
 • PROMIENICA
Nasz Ośrodek
Wielkopolskie Centrum Terapii Hiperbarycznej i Leczenia Ran - Nasz Ośrodek (ujęcie 1)
Wielkopolskie Centrum Terapii Hiperbarycznej i Leczenia Ran - Nasz Ośrodek (ujęcie 2)
Wielkopolskie Centrum Terapii Hiperbarycznej i Leczenia Ran - Nasz Ośrodek (ujęcie 3)
Wielkopolskie Centrum Terapii Hiperbarycznej i Leczenia Ran - Nasz Ośrodek (ujęcie 5)
Wielkopolskie Centrum Terapii Hiperbarycznej i Leczenia Ran - Nasz Ośrodek (ujęcie 6)
Terapia hiperbaryczna
Kontakt
Designed by:
Joomla Templates